27.11.2023 Utrudnienia w funkcjonowaniu linii nr 11

W związku z niekorzystnymi warunkami drogowymi w Nowakowie mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii nr 11.

Możliwe niewykonane kursy.