KONTAKT

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Browarna 90

82-300 Elbląg

Siedziba czynna jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

tel. 55 230 79 00

fax 55 230 79 01

e-mail: zkm@elblag.com.pl

 

Kontroler ruchu 

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 19:00

tel: 55 235 55 00

 

Dyrektor Spółki

Artur Bartnik

Sekretariat:

tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01

e-mail: zkm@elblag.com.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy od godziny 12:00 do 14:00.

 

Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00

tel: 55 239 37 92

e-mail: cok@zkm.elblag.com.pl

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta

Leszek Piasecki

tel. 55 239 39 46;

e-mail:  cok@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: organizację sieci i sprzedaż biletów komunikacji miejskiej; obsługę pasażerów komunikacji miejskiej; obsługę osób korzystających z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania; kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w SPP; nadzór nad kontrolą biletów prowadzoną przez podmiot zewnętrzny.

Kierownik Działu  przyjmuje w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w pokoju nr 1 w poniedziałki od godziny 8:00 do 15:30, we wtorki, środy i czwartki od godziny 8:00 do 14:00 i w piątki od godziny 8:00 do 12:00.

Główna Księgowa

Prokurent

Marlena Kozłowicz – Hryniewicz

tel. 55 230 79 00 wew 22

e-mail :  glownyksiegowy@zkm.elblag.com.pl

Realizuje zadania polegające na zapewnieniu prawidłowej gospodarki finansowej w Spółce poprzez stosowanie obowiązujących zasad rachunkowości i kontroli operacji finansowych.

Kierownik Działu Zarządzania Komunikacją

Michał Górecki

tel. 55 230 79 00 wew. 31

e-mail: organizacja@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: planowanie, organizację, kontrolę i rozliczanie przewozów w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych; funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych, a w szczególności za    zintegrowany system EKM; utrzymanie infrastruktury przystankowej i parkingowej oraz zaplecza biurowo – administracyjnego Spółki.

Dział realizuje zadania przez Sekcję Planowania i Organizacji Przewozów oraz Sekcję Infrastruktury.

Kierownik Sekcji  Organizacji Przewozów

Andrzej Lechowski

tel. 55 230 79 00 wew. 30

Sekcja realizuje zadania polegające na zapewnieniu sprawnej organizacji przewozów, nadzorze, kontroli i rozliczaniu wykonania usług przewozowych w zbiorowym transporcie miejskim.

Kierownik Sekcji Infrastruktury

Marek Wiadrowski

tel. 55 230 79 00 wew. 21
e-mail : infrastruktura@zkm.elblag.com.pl

Sekcja ZI realizuje zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury przystankowej i parkingowej. Sekcja odpowiada za funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych w Spółce, a w szczególności za zintegrowany system EKM.

Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego

Prokurent

Małgorzata Osadowska

tel. 55 230 79 00wew. 25

e-mail:audyt@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada m.in. za: zamówienia, ewidencję i rozliczenia, windykację opłat dodatkowych, obsługę sekretariatu, zapewnienie zaplecza biurowo – administracyjnego, zapewnienie prawidłowej organizacji oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Spółce

Specjalista ds. Kadr i Płac

Anna Adamek

tel. 55 230 79 00 wew. 27
e-mail: kadry@zkm.elblag.com.pl

Prowadzenie spraw pracowniczych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia. Wydawanie zaświadczeń i duplikatów dokumentów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Browarnej 90 czynne jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Kasa przyjmuje wpłaty opłat dodatkowych.

Biuro prowadzi także hurtową sprzedaż biletów jednorazowych dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą. Zamówienia można składać telefonicznie pod nr 55 230 79 00 wew. 26
 

OPŁATY DODATKOWE

Wpłaty należy dokonać w kasie ZKM Sp. z o.o. w Elblągu lub na konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 16 1240 2265 1111 0000 3237 1826

W tytule należy podać numer opłaty dodatkowej i/lub imię i nazwisko osoby na którą opłata dodatkowa została wystawiona.UWAGA! W związku z wygaśnięciem umowy z konsorcjum w składzie: SERINUS SP. Z O.O. i RR SECURITY GRUPA SP. Z O.O. na prowadzenie kontroli w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego informujemy, że elbląskie biuro konsorcjum jest zamknięte. 

W sprawach związanych z prowadzoną przez konsorcjum kontrolą biletów oraz windykacją – tel: 55 621 14 81.