GENEZA USTANOWIENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)

W Elblągu wskutek gwałtownego przyrostu liczby samochodów występuje poważny deficyt miejsc parkingowych. Postępujący przyrost samochodów w mieście powoduje tym samym wiele uciążliwości w dostępie do usług i instytucji publicznych, zwłaszcza na terenie centrum miasta.

Najprostszym, a jednocześnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem problemu ograniczonego dostępu do miejsc postojowych jest nakłonienie kierowców do ograniczenia czasu parkowania i bardziej efektywne korzystanie z dostępnych parkingów, poprzez wprowadzenie opłat za parkowanie.

Dzięki temu skutecznemu rozwiązaniu, dostępność do wolnych miejsc postojowych staje się większa, ułatwiając innym kierowcom zaparkowanie samochodu i korzystanie z usług czy instytucji publicznych na terenie miasta.

 

Czas i godziny pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w poszczególnych sektorach:

1. Sektor I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

2. Sektor VIII za wyjątkiem parkingu przy ul. Łączności:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

3. Sektor VIII parking przy ul. Łączności:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

Za parkowanie w soboty, niedziele i święta (w dni ustawowo wolne od pracy) opłat za parkowanie nie pobiera się.