KARTA PARKINGOWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

(wzór karty parkingowej osoby niepełnosprawnej)
 

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej upoważnia do korzystania w sposób bezpłatny TYLKO Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W przypadku braku wolnych miejsc dla niepełnosprawnych, posiadacze karty parkingowej parkując na innych miejscach postojowych w SPP, zobowiązani są uiszczać opłaty za parkowanie na ogólnych zasadach.

PAMIĘTAJMY – kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w miejscu widocznym umożliwiającym jej odczytanie.