Wersja do wydruku

ZASADY KONTROLI BILETÓW

Szanowni Państwo!
Kontrolerzy biletów wykonując swoja pracę, chronią pozostałych pasażerów przed osobami, które korzystają z usług przewozowych bez wnoszenia opłaty za bilet.
Pamiętajmy, że jazda bez biletu jest w istocie kradzieżą. Przez gapowiczów, pośrednio okradani są wszyscy pasażerowie – utracone wpływy z biletów to środki, które nie mogą zostać przeznaczone na rozwój komunikacji miejskiej w Elblągu, np. na budowę nowoczesnych wiat przystankowych.

Oto kilka najważniejszych punktów związanych z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej w Elblągu.

Sporządzono na podstawie:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 z późn. zm.;
  • Uchwała nr XXVI/716/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących;
  • Zarządzenie nr 67/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20 lutego 2014 w sprawie Regulaminu korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej świadczonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obowiązków spółki wobec odbiorców tych usług.