Od 1 grudnia 2023r. do Strefy Płatnego Parkowania zostaną włączone następujące parkingi i miejsca postojowe.

ZKM w Elblągu informuje, że od dnia 1 grudnia 2023r. do Strefy Płatnego Parkowania zostaną włączone następujące parkingi i miejsca postojowe:

  • przy ul. 12 Lutego (przy dawnym Świecie Dziecka);
  • przy ul. 12 Lutego (przed skrzyżowaniem z ul. 1 Maja; po obu stronach ulicy);
  • przy ul. Bałuckiego (przy przedszkolu);
  • przy ul. Mickiewicza (bezpośrednio przy Urzędzie Skarbowym i na parkingu przed skrzyżowaniem z ul. Bema);
  • przy ul. Wojska Polskiego (po obu stronach ulicy);
  • przy ul. Żeromskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Ogrodowej i ul. Morcinka.

 

Ogółem do SPP zostanie włączonych 169 nowych miejsc postojowych oraz 8 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nowe miejsca postojowe w SPP będą obsługiwane także przez nowoczesne parkomaty. Największą nowością oferowaną przez te urządzenia jest konieczność wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu oraz możliwość wnoszenia opłat nie tylko za pomocą bilonu ale również kart płatniczych oraz systemu BLIK. Jednocześnie nie będzie już możliwości wnoszenia opłat za pomocą EKM.

Wprowadzanie stref płatnego parkowania  jest najprostszym, a jednocześnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem problemu ograniczonego dostępu do miejsc postojowych. Wprowadzenie opłat za parkowanie skłania kierowców do ograniczenia czasu parkowania i bardziej efektywne korzystanie z dostępnych parkingów.

Dzięki temu rozwiązaniu, dostępność do wolnych miejsc postojowych staje się większa, ułatwiając innym kierowcom zaparkowanie samochodu i korzystanie z usług czy instytucji publicznych na terenie miasta.

W przypadku ww. nowych miejsc w SPP, mieszkańcy i użytkownicy okolicznych budynków wielokrotnie już zgłaszali problemy z parkowaniem wynikające z ograniczonej liczby miejsc postojowych. Dlatego też wraz z początkiem grudnia 2023r. zmianie ulegnie organizacja ruchu w opisanych miejscach.

Aktualnie trwają prace związane ze zmianą oznakowania drogowego. Przypominamy, że zasady obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania reguluje uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe informacje na temat opłat oraz abonamentów w SPP znajdują się na stronie: https://www.zkm.elblag.com.pl/geneza-ustanowienia-strefy-platnego-parkowania-spp