Uwaga – zmiany w funkcjonowaniu linii nr 11 na kursach do Nowakowa

Z uwagi na brak możliwości zawrócenia na pętli autobusowej (teren pętli zablokowany przez wykonawcę robót rozbiórkowych mostu pontonowego) autobusy linii nr 11 nie będą dojeżdżały do pętli w Nowakowie.

Wszystkie kursy do Nowakowa będą wykonywane do pętli Rubno, skąd kursuje bezpłatny autobus zapewniony przez gminę Elbląg, dowożący pasażerów do przystanku Nowakowo sklep. Powyższe, tymczasowe zmiany obowiązują do 10.07.2023 włącznie.

Jednocześnie ZKM w Elblągu informuje, że na wniosek gminy Elbląg trasa linii nr 11 na oznaczonych kursach, od 11.07.2023 zostanie wydłużona do przystanku Nowakowo szkoła.