Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III

Miasto uzyskało kolejne dofinansowanie na rozwój zrównoważonej mobilności.

Przedmiotowy projekt jest kontynuacją działań Gminy Miasto Elbląg, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej transportu miejskiego oraz rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście. Stanowi on bezpośrednią kontynuację realizowanych obecnie z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektów pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” oraz „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. zakup 1 sztuki nowego niskoemisyjnego taboru tramwajowego

2. wsparcie węzła przesiadkowego w obrębie Pl. Słowiańskiego (tramwajowo-autobusowego) poprzez wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów poprzez:

– zakup i montaż 2 szt. tablic informacji pasażerskiej wewnątrz przystanków autobusowych: Jednostronne tablice informacji pasażerskiej LED zamontowane zostaną we wiatach przystanków autobusowych węzła przesiadkowego w obszarze Placu Słowiańskiego, tj. na przystanku przy hotelu Arbiter (planowanym do wymiany w ramach przedmiotowego projektu) i przy Poczcie

– zakup i montaż 1 szt. biletomatu w obszarze Placu Słowiańskiego, obok przystanku tramwajowego – przy funkcjonującym dotychczas punkcie sprzedaży biletów

– wymianę 1 szt. wiaty przystankowej autobusowej (istniejącej zniszczonej wiaty przystankowej autobusowej w rejonie hotelu Arbiter)

– zakup i montaż 1 systemu aktywnego przejścia dla pieszych na przejściu pomiędzy przystankiem autobusowym przy Poczcie a przystankami tramwajowymi.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju infrastruktury transportu publicznego – niskoemisyjnego transportu miejskiego, tramwajowego, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy Elbląga, ale również sąsiednich gmin, uczący się i pracujący w Elblągu oraz korzystający z usług publicznych tu zlokalizowanych, a także turyści. Przyczyni się więc do poprawy zrównoważonej mobilności mieszkańców w Elblągu oraz jego obszarze funkcjonalnym.

Koszt ogółem: 3.109.870,50 zł,

w tym dofinansowanie UE: 2.160.250,75 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski,
Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)