KOMUNIKAT POLICJI

Policja Elbląska systematycznie otrzymuje od pracowników miejskiego monitoringu wizyjnego informacje dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny i zaśmiecających teren w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Ogólnej 63 w Elblągu.

Mając powyższe na uwadze, celem poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanym rejonie, dzielnicowy asp. Michał Tałaj (tel. 887 876 096, e-mail dzielnicowy.elblag14@ol.policja.gov.pl) w okresie od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku prowadzi działania zmierzające do ograniczenia przedmiotowego zjawiska, które stanowi szczególną uciążliwość społeczną.

 

Wydział Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
tel. 47 734-15-10; linia MSW tel. 734-1510
fax. 47 734-15-38; linia MSW fax. 734-1538