Strefa Płatnego Parkowania – komunikat

Informujemy, że w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/180/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącą ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Elblągu w listopadzie br. w parkomaty wyposażone i objęte systemem opłat zostały parkingi położone w strefie płatnego parkowania przy:

•    ul. 12 Lutego (przy dawnym Świecie Dziecka oraz po obu stronach ulicy pomiędzy skrzyżowaniami z Al. Armii Krajowej i ul. 1 Maja);
•    ul. Bałuckiego (przy przedszkolu);
•    ul. Mickiewicza (przy Urzędzie Skarbowym i na parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Bema);
•    ul. Wojska Polskiego (po obu stronach ulicy);
•    ul. Żeromskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Ogrodowej i ul. Morcinka.

Instalacja nowych parkomatów stanowi kolejny etap inwestycji związanej z wymianą wyeksploatowanych urządzeń starego typu. Nowe parkomaty umożliwiają wnoszenie płatności kartą oraz wpisywanie numeru rejestracyjnego pojazdu, co pozwala uniknąć nieporozumień spowodowanych zaginięciem biletu parkingowego.

Urządzenia w nowych lokalizacjach uruchamiane były sukcesywnie w od 1 do 6 grudnia br. umożliwiając wnoszenie opłat przez osoby z nich korzystające. W początkowym okresie funkcjonowania systemu, do 10 grudnia br., kontrolerzy nie wystawiali wezwań do zapłaty. Zamiast tego umieszczali na pojeździe informację, o konieczności wnoszenia opłat za parkowanie.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przytoczoną powyżej Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu mieszkańcy ulic położonych w strefie płatnego parkowania mogą otrzymać bezpłatny abonament mieszkańca pozwalający parkować w sektorze strefy obejmującym ulicę zamieszkania. Warunkiem jego uzyskania jest zameldowanie stałe lub czasowe pod adresem położonym w danym sektorze oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (szczegółowe informacje: https://www.zkm.elblag.com.pl/abonamenty-spp/). Abonament można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Czerwonego Krzyża 2 w dni robocze godz. od 7:30 do 17:00. Informacje można uzyskać pod telefonem 55 239 37 92.