25 – 28.10.2023 tymczasowe skrócenie trasy linii nr 11

W związku z robotami na nowym obiekcie mostowym na rzece Elbląg w Nowakowie, w godz. od 8 do 17  autobusy linii nr 11 na kursach oznaczonych do Nowakowa, nie będą dojeżdżały do pętli autobusowej przy szkole w Nowakowie.

W tym czasie wszystkie kursy będą wykonywane tylko do Rubna.