ANKIETA: „Algorytm monitorowania dynamiki zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych w aspekcie innowacji i zagrożeń”

Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie prowadzi badania dotyczące mobilności ludności w miejskich obszarach funkcjonalnych Kwestionariusz stanowi element projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Polsce pod nazwą „Algorytm monitorowania dynamiki zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych w aspekcie innowacji i zagrożeń”zagrożeń”(umowa nr UMO 2020 39 /B/HS 4 01521 więcej informacji o projekcie na stronie NCN

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?pr ojekt_id=501263

Uzupełnienie kwestionariusza pomoże nam w wypełnieniu celu projektu określeniu wpływu innowacji i zagrożeń na zachowania w podróży. Efektem badania będą m in rekomendacje dla podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki transportowej w celu poprawy dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych.