Od 4.09.2023 (poniedziałek) – korekty w rozkładzie linii nr 2, 4 i 19

ZKM w Elblągu informuje, że od 4.09.2023 w rozkładach jazdy linii nr 2, 4 i 19 wprowadzone zostaną następujące korekty:

Linia nr 2 (dni robocze)

Kurs z pętli Druska godz. 7:40 zostaje przesunięty na godz. 7:35.

Linia nr 4 (dni robocze)

Kurs wjazdowy z ul. Grota – Roweckiego w kierunku pętli Ogólna, z godz.  6:00 zostaje przesunięty na godz. 6:02.

Linia nr 19 (dni robocze)

Kurs z pętli Odrodzenia z godz. 15:20 zostaje przesunięty na godz. 15:25.

 

Korekty zostają wprowadzone na wniosek pasażerów.