Komunikat Policji Elbląskiej

Policja Elbląska systematycznie otrzymuje od pracowników miejskiego monitoringu wizyjnego informacje dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny i zaśmiecających teren w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Ogólnej 63 w Elblągu.

Mając powyższe na uwadze, celem poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanym rejonie, dzielnicowy asp. sztab. Radosław Rudawski ( tel. 887 876 073, e-mail dzielnicowy.elblag11@ol.policja.gov.pl ) w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku prowadzi działania zmierzające do ograniczenia przedmiotowego zjawiska, które stanowi szczególna uciążliwość społeczną.