Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od 1.12.2022

Genezą ustanowienia stref płatnego parkowania w miastach na całym świecie jest efektywne rozwiązywanie problemu ograniczonego dostępu do miejsc postojowych. Krótko mówiąc – samochodów przybywa więcej niż dostępnych dla nich miejsc postojowych. Zwiększenie liczby parkingów najczęściej w wielu miejscach miasta nie jest już fizycznie możliwe, dlatego miasta na całym świecie wprowadzają Strefy. Wprowadzenie opłat za parkowanie nakłania kierowców do ograniczenia czasu parkowania i bardziej efektywne korzystanie z dostępnych parkingów .

Zgodnie z najnowszą uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, od 1 grudnia 2022 r., kierowców korzystających z elbląskiej SPP czekają następujące zmiany:

• Zmiana stawek za czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój (tabela poniżej);

Lp. Opłata Wysokość opłaty w złotych
1. za czas postoju do 10 minut 0,50
2. za pierwszą godzinę postoju 3,00
3. za drugą godzinę postoju 3,30
4. za trzecią godzinę postoju 3,50
5. za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju 3,00
6. za abonament „S” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny tylko w jednym sektorze  SPP tygodniowy 25,00
miesięczny 80,00
kwartalny
(3 miesięczny)
230,00
półroczny
(6 miesięczny)
435,00
7. za abonament „A” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP tygodniowy 40,00
miesięczny 130,00*
kwartalny
(3 miesięczny)
380,00*
półroczny
(6 miesięczny)
730,00*
8. za abonament „O” – na okaziciela, bez wpisu numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny we wszystkich sektorach SPP. miesięczny 165,00
kwartalny
( 3 miesięczny)
460,00
półroczny
(6 miesięczny)
900,00
  • W związku ze zmiana stawek opłat za parkowanie na terenie elbląskiej SPP, minimalny czas na jaki można wnieść opłatę od 1 grudnia 2022 r. będzie wynosił 10 minut.
  • Zmiana wysokości opłaty dodatkowej
    Od 1 grudnia 2022 opłata dodatkowa za parkowanie w SPP bez uiszczenia należnej opłaty będzie wynosiła 90 zł. Jeżeli opłata zostanie uregulowana w ciągu 7 dniu od wystawienia zawiadomienia – będzie ona pomniejszona o 50 % (co stanowi 45 zł).

Identyfikator „M” wydawany dla mieszkańców Strefy pozostanie bezpłatny. Utrzymana pozostanie również bonifikata na abonament „A” (95 lub 80 %) dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, że opłaty za korzystanie w SPP można wnosić bez konieczności szukania drobnych oraz rozmieniania pieniędzy, a umożliwiają to:

  • Elbląska Karta Miejska – elektroniczna portmonetka działająca na zasadzie przedpłaty na konto;
  • Aplikacje mobilne: moBILET, mobiParking (SkyCash), ePark, AnyPark, mPay – umożliwiające wnoszenie opłaty dokładnie na taki czas jak parkowanie oraz zdalne przedłużanie czasu postoju.