Od 7.11.2022 – korekty w rozkładzie jazdy linii nr 4, 5 i 24.

ZKM w Elblągu informuje, że od 7.11.2022 wprowadzone zostaną kilkuminutowe korekty w rozkładzie jazdy linii nr 4, 5 i 24.

Poniżej nowy rozkład jazdy:

– rozkład jazdy linii nr 4 ważny od 7.11.2022;

– rozkład jazdy linii nr 5 (tylko kierunek Saperów) ważny od 7.11.2022;

– rozkład jazdy linii nr 24 ważny od 7.11.2022.

Korekty zostają wprowadzone na wniosek pasażerów.