Przypominamy o zakończeniu bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy

ZKM w Elblągu przypomina, że zgodnie z  zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg wprowadzone uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Elblągu dla obywateli Ukrainy przysłyguje do dnia 30.06.2022.