Bezpłatne przejazdy w elbląskiej komunikacji miejskiej dla uchodźców z Ukrainy

ZKM w Elblągu informuje, że zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg wprowadzone zostaje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Elblągu dla obywateli Ukrainy.
Uprawnienie przysługuje obywatelom Ukrainy na podstawie paszportu lub innych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r.