Od 7.02.2022 – korekty w rozkładach jazdy na dzień roboczy dla linii nr 3 i 24

ZKM w Elblągu informuje, że od dnia 7.02.2022 wprowadzone zostaną korekty w rozkładzie jazdy na dzień roboczy dla linii nr 3 i 24:

  • Linia nr 3 – odjazd z pętli Ogólna z 5:31 zostaje przesunięty na 5:29;
  • Linia nr 24 – korekty w czasach odjazdu dotyczą ok. połowy kursów w dni robocze (nowy rozkład jazdy poniżej).

Zmiany zostają wprowadzone na wniosek pasażerów.