Od 13.12.2021 – korekty w rozkładach jazdy linii nr 1, 2, 4, 16 i 24

ZKM w Elblągu informuje że od dnia 13 grudnia wprowadzone zostaną następujące korekty:

Linia 1 rozkład na dni robocze                 

– kurs z Ogólna z godz. 14:32 na 14:39;

Linia 2 rozkład na dni robocze

– kurs z Marymoncka z godz. 6:25 i 14:54 odpowiednio na 6:27 i 14:59;

– kurs z Druska z godz. 15:28 na 15:30;  

Linia 4 rozkład na dni robocze

– kurs z Druska z godz.21:32 na 21:31;

(nowy rozkład jazdy linii tramwajowych nr 1, 2 i 4)

Linia 16 rozkład na dni robocze

– kurs z Ogólna z godz. 7:38 na 7:30;

(nowy rozkład jazdy linii nr 16)

Linia 24

rozkład na dni robocze – zmianie uległ cały rozkład obowiązujący w dni robocze;

rozkład sobotni – kurs z Próchnika z godz. 8:30 na 8:28.

(nowy rozkład jazdy linii nr 24)

Kilkuminutowe korekty  zostają wprowadzone na wniosek pasażerów.