Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w pojazdach komunikacji miejskiej

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w pojazdach komunikacji miejskiej.