Forum Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

www.zkm.elblag.com.pl | zkm@elblag.com.pl | marketingzkm@zkm.elblag.com.pl
Dzisiaj jest 15 sie 2020, 08:58

Strefa czasowa UTC+1godz.
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Autor Wiadomość
Post: 15 lip 2014, 10:50 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 22 sty 2013, 09:49
Posty: 267
Po raz kolejny należy przypomnieć to o czym była już mowa, a co zostało zawarte w odpowiedzi z 2 czerwca 2014, a zatem:

Zgodnie ze świadectwem homologacji tych autobusów, przedstawioną przez przewoźnika, nominalna pojemność wynosi 31 miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) i 61 miejsc stojących. W przypadku przewozu wózka inwalidzkiego liczba miejsc stojących jest mniejsza i wynosi 53 stojące - to również jest opisane w świadectwie homologacji. Zatem to, co zostało wpisane do dowodu rejestracyjnego, dotyczy wariantu z przewozem wózka.

Należy podkreślić, że zapisy SIWZ dotyczące wymagań odnośnie pojemności nie uwzględniają podziału na warianty ( z wózkiem lub bez wózka) – z założenia odnoszą się do podstawowego wariantu (czyli bez wózka). Dlatego też autobusy te spełniają nasze wymagania.

_________________
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Browarna 90
82-300 Elbląg
http://www.zkm.elblag.com.pl
tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01
zkm@softel.elblag.pl
marketingzkm@zkm.elblag.com.pl


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 15 lip 2014, 11:02 
Offline

Rejestracja: 01 lut 2013, 18:05
Posty: 1180
Lokalizacja: Elbląg
Ale po co to "kopiuj/wklej" i powtórka starych odpowiedzi, skoro cała dalsza dyskusja w tym wątku udowodniła, że to wszystko się nie trzyma kupy?

moderatorzkm pisze:
Należy podkreślić, że zapisy SIWZ dotyczące wymagań odnośnie pojemności nie uwzględniają podziału na warianty ( z wózkiem lub bez wózka) – z założenia odnoszą się do podstawowego wariantu (czyli bez wózka). Dlatego też autobusy te spełniają nasze wymagania.

Dane zawarte w dowodach rejestracyjnych RÓWNIEŻ NIE UWZGLĘDNIAJĄ PODZIAŁU NA WARIANTY! Jest tam wpisana liczba miejsc stojących = 53 i to jest wszystko na ten temat, a obecność/nieobecność wózka niczego tutaj nie zmienia.

moderatorzkm pisze:
Zatem to, co zostało wpisane do dowodu rejestracyjnego, dotyczy wariantu z przewozem wózka.

No i w tym właśnie cały problem! I dalej pozostaje pytanie, jak to możliwe, że w homologacji są inne dane niż zostały wpisane do dowodów (jeżeli to prawda).

_________________
- Panie, pan ludzi wozisz!
- Czasami...


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 17 lip 2014, 09:39 
Offline

Rejestracja: 15 lip 2014, 15:40
Posty: 12
Zgadzam się. Skoro w dowodach rejestracyjnych nie można wpisywać w rubryce "adnotacje urzędowe" takich zapisków to znaczy, że od momentu kiedy autobusy rozpoczęły pracę w Elblągu to powinny mieć naliczane kary. Ponad to chyba jest to niedotrzymanie warunków przetargowych? Swoja drogą wózek inwalidzki zajmuje aż 8 miejsc? Może to zespół wózków? :lol: To tylko taki żarcik, ale chyba prawdą jest, że coś tu nie gra. Jak myślicie?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 21 lip 2014, 10:06 
Offline

Rejestracja: 04 lip 2014, 08:53
Posty: 6
Odnosząc się do pokrętnego stanowiska ZKM w sprawie liczby miejsc w autobusach Iveco Crossway (chyba ZKM broni swojej skóry), niepodważalnym faktem jest, że w dowodach rejestracyjnych na czołowej stronie w rubryce S1 jest wpisana liczba 31, a w rubryce S2 liczba 53.
Ponieważ moderator ZKM nie odniósł się do uwagi na temat ograniczonej dopuszczalności treści „adnotacji urzędowych” w dowodach rejestracyjnych. pozwalam sobie przesłać cały katalog dopuszczalnych w Polskim prawie wpisów zawartych w Dz. U. z 2007, nr 137, poz.968, paragraf 11 punkt 30:

30) w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" - wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:

a) "Współwłaściciel ..." - podając dane współwłaściciela zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia - dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób,

b) "Współwłasność" - jeżeli pojazd stanowi współwłasność większej niż określona w lit. a liczby osób,

c) "Pierwsza rejestracja w kraju ..." - podając datę pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) "TAXI" - dotyczy pojazdów przystosowanych jako taksówka,

e) "GAZ-LPG ..." albo "GAZ-CNG ..." - podając datę montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem - dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG lub CNG,

f) "L" - dotyczy pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminu państwowego,

g) "MAX. ... km/h" - podając wartość ograniczenia prędkości - dotyczy pojazdów objętych indywidualnym ograniczeniem prędkości,

h) "BUS 100 km/h" - dotyczy autobusów, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy,

i) "HAK" - dotyczy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy,

j) "SANITARNY - ...." - podając liczbę miejsc leżących w samochodzie sanitarnym,

k) "SKŁADAK" - dotyczy pojazdów złożonych poza wytwórnią, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do ruchu,

l) "ZABYTKOWY" - dotyczy pojazdów zabytkowych,

m) "ODSTĘPSTWO ... " - podając skrótowo, który z warunków technicznych został objęty odstępstwem i w jakim zakresie, z wyłączeniem numeru silnika - dotyczy pojazdów dopuszczonych do ruchu w drodze indywidualnego odstępstwa od warunków technicznych, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy,

n) "OGRANICZENIA ..." - podając treść ograniczenia w użytkowaniu pojazdu zgodnie z przepisami w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych - dotyczy pojazdów zabytkowych,

o) "CŁO ..." - podając treść zastrzeżeń wynikających z przepisów prawa celnego - dotyczy pojazdów z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów prawa celnego,

p) "WTÓRNIK" - dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,

r) "UŻYTKOWNIK" - podając dane użytkownika, na jego wniosek, zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia - dotyczy pojazdów używanych w transporcie drogowym, wynajmowanych przez przedsiębiorcę krajowego drugiemu przedsiębiorcy krajowemu, na podstawie dokumentu umowy zawartej pomiędzy tymi przedsiębiorcami,

s) "POBYT DO DNIA ..." - podając datę, do której wydany cudzoziemcowi dokument uprawnia go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

– wizy Schengen lub wizy krajowej,

– karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek cudzoziemca,

sa) "POBYT" - dokonywana na podstawie:

– zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

– karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek cudzoziemca,

t) "ZAWIESZENIE ..." - podając rodzaj zawieszenia: pneumatyczne albo równoważne do pneumatycznego - dotyczy samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t,

u) "ZESPÓŁ ... kg" - podając wartość maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów - dotyczy pojazdu silnikowego w zespole z przyczepą/naczepą,

v) "WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ" - dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru,

w) "VAT - ..." - wpisując właściwy pkt od 1 do 4 - dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86a ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),

x) "DECYZJA Nr ..." - podając numer decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

y) "WTÓRNIK KARTY POJAZDU Nr..." - podając serię i numer wtórnika karty pojazdu; dotyczy pojazdów, dla których, na wniosek właściciela, organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu na podstawie przepisów § 7 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 600),

z) "(V.9) poziom emisji spalin - Euro ..." - wpisując przy pierwszej rejestracji pojazdu poziom emisji spalin na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 2a do rozporządzenia, albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego - na podstawie wytycznych określonych w § 1 pkt 2 załącznika nr 2a do rozporządzenia; dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, samochodów specjalnych, ciągników samochodowych oraz autobusów,,

za) "PIT - ..." - wpisując właściwą lit. od a do d - dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 5a pkt 19a lit. a-d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),

zb) "CIT - ..." - wpisując właściwą lit. od a do d - dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 4a pkt 9a lit. a-d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),

zc) "Zarejestrowano warunkowo" - wpisując w pozwoleniu czasowym, jeżeli organ rejestrujący dokonuje warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na podstawie art. 74 ust. 2a i 2b ustawy.

zd) "(P.2) .../..." - przed ukośnikiem wpisując maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW, a po ukośniku maksymalną moc znamionową silnika elektrycznego wyrażoną w kW, przy pierwszej rejestracji pojazdu albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego - na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy; dotyczy pojazdu hybrydowego,

ze) "WÓZEK BOCZNY" - dotyczy motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, dla którego przy kodzie S.1 w dowodzie rejestracyjnym wpisano liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym,

zf) "REJESTRACJA - art. 73 ust. 2a ustawy" - dotyczy pojazdu rejestrowanego na wniosek władzy wojskowej.

Czy w związku z tym ZKM poczynił jakieś kroki w celu wyjaśnienia w Starostwie Tczewskim, na jakiej podstawie dokonano tam wpisu wykraczającego poza w/w katalog ?
Jak to jest możliwe, żeby opierając się na tym samym świadectwie homologacji, w różnych Starostwach dokonywano różnych wpisów o liczbie miejsc w autobusie?
A może ZKM umieściłby skan świadectw homologacji, skoro twierdzi, że wszystko jest w należytym porządku?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 22 lip 2014, 16:05 
Offline

Rejestracja: 15 lip 2014, 15:40
Posty: 12
Co za dokładny opis. Czekam i czekam na ripostę ZKM, ale chyba się jej nie doczekam. Ciekaw jestem jak ustosunkują się do czegoś takiego. W końcu to "otwarty" temat. Jedi- chciało Ci się przepisywać cały ten tekst?
Co na to prawnicy ZKM? Szukają tego? Czy dociekają? Jedno jest pewne. To początek dopiero.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 22 lip 2014, 23:58 
Offline

Rejestracja: 01 lut 2013, 18:05
Posty: 1180
Lokalizacja: Elbląg
gaga pisze:
Jedi- chciało Ci się przepisywać cały ten tekst?

A o czymś takim, jak kopiowanie i wklejanie, to Ty nie słyszał? :shock: Ty naprawdę na serio z tym pomysłem, że on to ręcznie przepisywał? :D

Co do odpowiedzi ZKM-u, to jeżeli po raz kolejny ma nią być wklejenie tego:
viewtopic.php?p=8090&sid=72ba32fe889310a70262bdc65243cd6c#p8090
to już chyba lepiej, żeby wcale nie odpisywali...

_________________
- Panie, pan ludzi wozisz!
- Czasami...


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 23 lip 2014, 05:15 
Offline

Rejestracja: 15 lip 2014, 15:40
Posty: 12
Wiem, że nie przepisywał tego. Chciałem tylko tak napisać, żeby trochę zmotywować. Ten ostatni tekst od ZKM był już jakiś czas temu i do tej pory ani widu ani pisu o tym. A chciałbym wiedzieć co Oni na to.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 lip 2014, 11:47 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 22 sty 2013, 09:49
Posty: 267
Stanowisko w kwestii liczby miejsc zostało już podane dwukrotnie - zatem do trzech razy sztuka. W SIWZ nie zostało określone o który wariant odnośnie nominalnej pojemności autobusów chodzi. Z założenia zapisy odnoszą się do maksymalnej pojemności. Gdyby wymagania miały obejmować także miejsce na wózek, zapis brzmiałby np. "(...) łączna pojemność (miejsca siedzące + stojące) minimum 90 miejsc, w tym 1 miejsce na wózek inwalidzki".

Świadectwo homologacji i dowody rejestracyjne, w naszej opinii, potwierdzają spełnianie stawianych wymagań.

Poniżej fragmenty tłumaczenia świadectwa homologacji, odnoszące się właśnie do pojemności autobusów Iveco.


Załączniki:
tlumaczenie swiadectwo homologacji s.7.jpg
tlumaczenie swiadectwo homologacji s.7.jpg [ 67.88 KiB | Przeglądany 13122 razy ]
tlumaczenie swiadectwo homologacji s.9.jpg
tlumaczenie swiadectwo homologacji s.9.jpg [ 49.22 KiB | Przeglądany 13122 razy ]

_________________
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Browarna 90
82-300 Elbląg
http://www.zkm.elblag.com.pl
tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01
zkm@softel.elblag.pl
marketingzkm@zkm.elblag.com.pl
Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 29 lip 2014, 13:48 
Offline

Rejestracja: 15 lip 2014, 15:40
Posty: 12
Przede wszystkim dziękuję za szybką odpowiedź. Urlop był udany?
Nie mniej jednak dalej mi nie pasuje ten tok rozumowania. Po pierwsze: jak to kolega pokazał w przepisach nie ma możliwości wpisu w "adnotacjach urzędowych" zmiany liczby miejsc. Byłbym bardziej spokojny, gdyby ZKM uruchomił swoje dojścia i wykazał, że w przepisy pozwalają na taki wpis do dowodu rejestracyjnego. Ja również szukałem i nie znalazłem nigdzie zapisy o zmianie ilości miejsc. Druga sprawa to skoro to są takie same autobusy to nie ma znaczenia gdzie są rejestrowane. Zarówno Iveca z Arrivy jak i z Warbusa powinny mieć takie same wpisy. Dlaczego więc Warbus takiego nie posiada?
Wiem, że ZKM uważa temat za zamknięty, ale celowe działania takie jak "zamiatanie sprawy pod dywan" raczej nie jest w porządku. Sądziłem, że nie będziecie opierać się na tych dokumentacjach, ale sprawdzicie ze swoim prawnikiem te wątki. Chyba nie jest to jakimś nadzwyczajnym wysiłkiem? Proszę o "prawnicze" uzasadnienie wpisu do dowodu rejestracyjnego. Swoją drogą czy naprawdę uważanie, że w tej sprawie wszystko gra?


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 30 lip 2014, 10:35 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 22 sty 2013, 09:49
Posty: 267
gaga pisze:
Byłbym bardziej spokojny, gdyby ZKM uruchomił swoje dojścia i wykazał, że w przepisy pozwalają na taki wpis do dowodu rejestracyjnego.

Jakie "dojścia" masz na myśli?
Wydaje się, że nie istnieje taka potrzeba jednak rozważymy taką możliwość.

gaga pisze:
Wiem, że ZKM uważa temat za zamknięty, ale celowe działania takie jak "zamiatanie sprawy pod dywan" raczej nie jest w porządku

Zatem polecamy przeczytać jeszcze raz wszystko co zostało na ten temat napisane. Stanowisko zostało jasno i wyraźnie określone (trzykrotnie), w załączeniu zamieszczone zostały dowody rejestracyjne i świadectwo homologacji, więc nie ma tu mowy o jakimkolwiek "zamiataniu...".

gaga pisze:
Proszę o "prawnicze" uzasadnienie wpisu do dowodu rejestracyjnego.

Z taką prośbą należałoby się zwrócić do organu który wydał wspomniany dokument.

_________________
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Browarna 90
82-300 Elbląg
http://www.zkm.elblag.com.pl
tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01
zkm@softel.elblag.pl
marketingzkm@zkm.elblag.com.pl


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group