Linia 20, przystanek: Milejewo - centrum
Kierunek: Majewo
Numer przystanku: 236

Dni robocze
4 4:43
5 5:48
7 7:03 m
8 8:16
9 9:48 o
11 11:30 m
12 12:52 o
15 15:00
16 16:16
17 17:28
18 18:52 m
22 22:38
Soboty
5 5:52
7 7:08 m
8 8:38
14 14:48
16 16:03
18 18:58
Niedziele
7 7:28
8 8:41
9 9:54 m
15 15:08
16 16:21
17 17:34

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika