Linia 20, przystanek: Milejewo - policja
Kierunek: Majewo
Numer przystanku: 239

Dni robocze
4 4:42
5 5:47
7 7:02 m
8 8:15
9 9:47 o
11 11:29 m
12 12:51 o
14 14:59
16 16:15
17 17:27
18 18:51 m
22 22:37
Soboty
5 5:51
7 7:07 m
8 8:37
14 14:47
16 16:02
18 18:57
Niedziele
7 7:27
8 8:40
9 9:53 m
15 15:07
16 16:20
17 17:33

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika