Linia 20, przystanek: Piastowo
Kierunek: Majewo
Numer przystanku: 241

Dni robocze
4 4:40
5 5:45
7 7:00 m
8 8:13
9 9:45 o
11 11:27 m
12 12:49 o
14 14:57
16 16:13
17 17:25
18 18:49 m
22 22:35
Soboty
5 5:49
7 7:05 m
8 8:35
14 14:45
16 16:00
18 18:55
Niedziele
7 7:25
8 8:38
9 9:51 m
15 15:05
16 16:18
17 17:31

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika