Linia 20, przystanek: Bielany - wodociągi
Kierunek: Majewo
Numer przystanku: 190

Dni robocze
4 4:30
5 5:35
6 6:50 m
8 8:03
9 9:35 o
11 11:17 m
12 12:39 o
14 14:47
15 15:51 j
17 17:15
18 18:39 m
22 22:25
Soboty
5 5:39
6 6:55 m
8 8:25
14 14:35
15 15:50
18 18:45
Niedziele
7 7:15
8 8:28
9 9:41 m
14 14:55
16 16:08
17 17:21

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

j - kurs przez Jagodnik(wieś)

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika