Linia 20, przystanek: 12 Lutego 2
Kierunek: Majewo
Numer przystanku: 93

Dni robocze
4 4:22
5 5:27
6 6:42 m
7 7:55
9 9:27 o
11 11:09 m
12 12:31 o
14 14:39
15 15:43 j
17 17:07
18 18:31 m
22 22:17
Soboty
5 5:31
6 6:47 m
8 8:17
14 14:27
15 15:42
18 18:37
Niedziele
7 7:07
8 8:20
9 9:33 m
14 14:47
16 16:00
17 17:13

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

j - kurs przez Jagodnik(wieś)

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika