Linia 20, przystanek: Hetmańska 2
Kierunek: Majewo
Numer przystanku: 99

Dni robocze
4 4:20
5 5:25
6 6:40 m
7 7:53
9 9:25 o
11 11:07 m
12 12:29 o
14 14:37
15 15:41 j
17 17:05
18 18:29 m
22 22:15
Soboty
5 5:29
6 6:45 m
8 8:15
14 14:25
15 15:40
18 18:35
Niedziele
7 7:05
8 8:18
9 9:31 m
14 14:45
15 15:58
17 17:11

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

j - kurs przez Jagodnik(wieś)

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika