Linia 20, przystanek: Dworzec - pętla
Kierunek: Majewo
Numer przystanku: 277

Dni robocze
4 4:15
5 5:20
6 6:35 m
7 7:48
9 9:20 o
11 11:02 m
12 12:24 o
14 14:32
15 15:36 j
17 17:00
18 18:24 m
22 22:10
Soboty
5 5:24
6 6:40 m
8 8:10
14 14:20
15 15:35
18 18:30
Niedziele
7 7:00
8 8:13
9 9:26 m
14 14:40
15 15:53
17 17:06

m - kurs do Majewa

o - kurs przez Ogrodniki

j - kurs przez Jagodnik(wieś)

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika