Linia 11, przystanek: Rubno Wielkie
Kierunek: Nowakowo - pętla
Numer przystanku: 17

Dni robocze
5 5:03 N 5:44
6 6:13 N 6:40 6:57 N
7 7:26 7:49
8 8:12 8:35 8:58
9 9:47 N
10 10:53
11 11:42
12 12:27 N 12:55
13 13:19 N 13:38
14 14:03 14:25 14:52 N
15 15:17 15:41 15:58 N
16 16:25 16:50
17 17:13 N 17:42 17:59
18 18:59
19 19:43 N
20 20:29
21 21:55
Soboty
5 5:48 N
6 6:54
7 7:40
8 8:26 N
9 9:12 N 9:58
10 10:44 N
11 11:50
12 12:36
13 13:22
14 14:08 14:54
15 15:40 N
16 16:26
17 17:12 N
18 18:03
19 19:00 19:44
20 20:28
21 21:12 N 21:56
Niedziele
5 5:53
7 7:37
8 8:26 N
9 9:12 N 9:58
10 10:44 N
11 11:50
12 12:36
13 13:22
14 14:08 14:54
15 15:40 N
16 16:26
17 17:12
18 18:03
19 19:00 19:44 N
20 20:28
21 21:56

N - kurs do Nowakowa

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika