Linia 19, przystanek: Robotnicza - Stok
Kierunek: Łódzka - pętla
Numer przystanku: 83

Dni robocze
5 5:09 5:42
6 6:12 6:37 6:59
7 7:17 7:37
8 8:05 8:27 8:49
9 9:07 9:41
10 10:56
12 12:08
13 13:12 13:42
14 14:12 14:40 14:59
15 15:17 15:52
16 16:03 16:17 16:57
17 17:27
18 18:02

n - pojazd niskopodłogowy

p - kurs do Prchnika