100

Al. Odrodzenia - przedszkole 24

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
48
13a
48
58
Soboty
0 3 23
48
13a
48
58
Niedziele
0 3 23
48
13a
48
58

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi