100

Odrodzenia - Ogólna 70

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
46
11a
46
56
Soboty
0 3 23
46
11a
46
56
Niedziele
0 3 23
46
11a
46
56

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi