100

Ogólna - Broniewskiego 121

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
44
44
54
Soboty
0 3 23
44
44
54
Niedziele
0 3 23
44
44
54
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi