100

Nad Jarem 166

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
43
43
53
Soboty
0 3 23
43
43
53
Niedziele
0 3 23
43
43
53
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi