100

Fromborska - Truso 191

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
42
42
52
Soboty
0 3 23
42
42
52
Niedziele
0 3 23
42
42
52
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi