100

Królewiecka - szpital 170

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
40
40
50
Soboty
0 3 23
40
40
50
Niedziele
0 3 23
40
40
50
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi