100

Piłsudskiego - Modlińska 134

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
38
38
48
Soboty
0 3 23
38
38
48
Niedziele
0 3 23
38
38
48
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi