100

Płk. Dąbka - Stok 85

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
0 3 23
36
06a
36
46
Soboty
0 3 23
36
06a
36
46
Niedziele
0 3 23
36
06a
36
46

a - kurs po trasie Dworzec, Hetmańska, 12 Lutego, Płk. Dabka, Odrodzenia

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi