8

Płk. Dąbka - Pomorska 75

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
11
43
19
55
26
03
38
13
48
33
08
43
18
53
28
03
38
30L
03
43
23
08
39
48
58
13
Soboty
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
43
18
55
26
03
38
13
48
33
08
43
18
53
28
03
38
30L
03
43
23
08
41
18
48
58
13

L - kurs wydłużony w kierunku lotniska i uczelni

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi