8

Uczelnia - WZLoty 273

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
15 17
11
39
Soboty
16 17
17
05
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi