8

Skrzydlata - LOK 164

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
50
22
58
34
05
42
17
52
27
12
47
22
57
32
07
42
17
07L
42
22
02
47
18
27
37
52
Soboty
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
57
34
05
42
17
52
27
12
47
22
57
32
07
42
17
07L
42
22
02
47
20
57
27
37
52

L - kurs wydłużony w kierunku lotniska i uczelni

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi