8

Al. Odrodzenia - osiedle 69

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
23
59
30L
07
41
16
51
36
13
48
23
58
33
08
43
18
58
48
28
03
46
23
53
03
13
31
Soboty
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
59
30L
07
41
16
51
36
13
48
23
58
33
08
43
18
58
48
28
03
46
23
55
33
03
13
31

L - kurs wydłużony w kierunku lotniska i uczelni

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi