8

Al. Odrodzenia - przedszkole 25

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
21
57
28L
05
39
14
49
34
11
46
21
56
31
06
41
16
56
46
26
01
44
21
51
01
11
29
Soboty
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
57
28L
05
39
14
49
34
11
46
21
56
31
06
41
16
56
46
26
01
44
21
53
31
01
11
29

L - kurs wydłużony w kierunku lotniska i uczelni

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi