22

Gronowo - Opalowa 291

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 7 12 13 15 16 17
49
54
58G.
45
56
27
36
44

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi