19

Al. Odrodzenia - pętla 276

Kierunek: Al. Odrodzenia - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24
54
19
56
24
08
30
19
34
46
58
28
57
29
02
29
06
39
09
44
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi