19

Skrzydlata - pętla 351

Kierunek: Łódzka - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
25
51
28
53
33
53
43
08
57
12
24
28
58
28
56
33
08
33
13
43
18
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi