20

Milejewo - kościół 234

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
7 11 19
15
51
11
Soboty
7
24
Niedziele
10
13
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi