20

Jagodnik - wieś 592

Kierunek: Majewo
Dni robocze
16
01
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi