9

Jana Pawła II (EPT) 812

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
5 6 7 13 14 15
50
30
52
55
56
25
11
38
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi